©2019

 Hotline Clothes

  • Facebook Social Icon
Regulamin i zasady użytkowania


Niniejszy regulamin określa sposób funkcjonowania Sklepu internetowego pod nazwą Hotline
 znajdującego się pod adresem internetowym www.hotlineclothes.com oraz warunki korzystania z niego. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów Sklepu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

Każdy potencjalny Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

Właścicielem Sklepu internetowego www.hotlineclothes.com jest firma Hotline Krystian Bukowski Płock piaska 1/83 09-407. Zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 7743234153 .

  Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, skrzynki e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep w chwili składania zamówienia.

Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem.

§ 2 Składanie zamówień

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.Wyjątkiem są kolekcje udostępniane do zamówienia przez określony czas.

W celu złożenia zamówienia należy dodać wybrany towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Sklep.

 

Sklep udostępnia jeden z poniższych sposobów realizacji płatności:,

gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (za pobraniem),

przelewem przez Paypal.

Kupując towar nabywca udziela sprzedającemu pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z pocztą na dostarczenie przesyłki.

Ochrona danych osobowych i prywatności

Kupujący wypełniając formularz zamówienia oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wypełniając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.

Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 6 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.


Regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep hotlineclothes.com należący do firmy Hotline Krystian Bukowski Płock piaska 1/83 09-407. Zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP: 7743234153 .
Ceny towarów i płatność

1, Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych i  nie zawierają podatku VAT ze względu na zwolnienie z podatku VAT na mocy art. 113 ust.1 lub 9 ustawy o VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep hotlineclothes.com zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) płatność przy odbiorze - płatność odbiera kurier, Poczta Polska.

b) Przelewem poprzez serwis PayPal.
Zakup towaru na stronie hotlineclothes.com oznacza pełną akceptację regulaminu sklepu. Kupując produkt/y udzielasz firmie HOTLINE jednorazowego pełnomocnictwa na zawarcie umowy o świadczenie usług w imieniu kupującego i na rachunek kupującego z Pocztą Polską lub inną firmą kurierską - w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru. Pełnomocnictwo w żaden sposób nie obciąża dodatkowo Kupującego.
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.Przed wysłaniem paczki należy skontaktować się poprzez mail: poczta@hotlineclothes.com o chęci zwrotu.Ubrania używane nie podlegają zwrotowi.

Zamawianie produktów

Zamawianie produktów oferowanych przez hotlineclothes.com wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

 

Dane dotyczące płatności

W przypadku płatności za pomocą przelewu elektronicznego obsługę klienta przejmuje serwis Paypal. Serwis Paypal jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Paypal znajdują się na bezpiecznym serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami. hotlineclothes.com nie ma dostępu do tych danych.